Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Szablon graficzny WordPress - Atahualpa

ascii2ebcdic() jest funkcją właściwą jedynie Apache'owi, dostępną wyłącznie w systemach EBCDIC (OS/390, BS2000). Funkcja konwertuje łańcuch znaków ASCII łańcuch_ascii do odpowiadającej mu postaci EBCDIC (bezpiecznie dla binariów) i zwraca wynik.
Kategoria: WordPress > Szablony graficzne


ascii2ebcdic()

ebcdic2ascii() jest funkcją właściwą jedynie Apache'owi, dostępną wyłącznie w systemach EBCDIC (OS/390, BS2000). Funkcja konwertuje łańcuch znaków EBCDIC łańcuch_ebcdic do odpowiadającej mu postaci ASCII (bezpiecznie dla binariów) i zwraca wynik.
Kategoria: Funkcje > PHP


ebcdic2ascii()

Skrypt Javascript wyświetla date i czas w formacie: Czwartek, 25 września 2008 17:08:27
Kategoria: Funkcje > PHP


Data i czas, dzień i miesiąc po polsku

Data w układzie Dzień/Miesiąc/Rok 25/9/2008
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Data w formacie Dzień/Miesiąc/Rok

Skrypt wyświetli date w formie: Dzisiaj jest czwartek , 25 września , 2008
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Data z dniem i miesiącemw języku polskim

Skrypt wyświetla date w formacie: 20.03.2006
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Wyświetlanie aktualnej daty dzień/miesiąc/rok Javascript

Komponuje ważne daty dotyczące HTTP RFC 1123 wyglądające jak:Wed, 22 Dec 2004 11:34:47 GMT.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


http_date

Unikalny, profesjonalny i przyjazny przeglądarką szablon, Ponad 200 opcji szablonu, rozwijane menu dla stron i kategorii, płynna lyb stała szewokość warstw, 1,2 lub 3 kolumny. Rotator obrazkó w logo, automatyczne skalowanie obrazków.
Kategoria: Funkcje > PHP


Date getFullYear [AS 2]

Zwraca pełny rok (4 cyfrowy format np 2009) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Data w formie - dzisiaj, wczoraj, minute , godzine, dni temu

Funkcja pobiera datę w formie RRRR-MM-DD HH:MM:SS np.(2009-09-19 20:44:53) i zwraca ją w formie np. 29 dni temu, 20:45
Kategoria: Skrypty > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors