Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Drukowanie klipu filmowego Flasha w Internecie [AS 2]

Tworzenie odtwarzacza muzycznego we Flashu za pomocą zmiennych globalnych o nazwie FlashVars. Skrypt pokazuje, omawia oraz wyjaśnia krok po kroku jak stworzyć film Flash, który korzysta ze zmiennych podanych w kodzie Flasha.
Kategoria: Flash > Skrypty


Zastosowanie stylu CSS dla tekstu z Flasha [AS 2]

Omówienie, wyjaśnienie oraz kiedy używać dostępnych parametrów do synchronizacji dźwięków w filmie Flasha.
Kategoria: Flash > Skrypty


Zmiana koloru tła z poziomu Flasha - ActionScript 2.0 + JavaScript

Zwraca wersję odtwarzacza filmu Flasha.
Kategoria: Flash > Skrypty


Używanie zewnętrzenego pliku XML jako wczytywanie danych do Flasha [AS 2]

Aby wydrukować poprawnie całą zawartość klipu filmowego w filmie Flasha za pomocą języka ActionScript w wersji 2.0 należy, użyć wbudowanego obiektu o nazwie PrintJob.
Kategoria: Flash > Skrypty


trace()

Skrypt tworzy pole tekstowe, do którego dołącza osobny plik CSS dla formatowania wielkości, koloru oraz innych własności tekstowych.
Kategoria: Flash > ActionScript


Odtwarzacz muzyczny plików MP3 - Wersja podstawowa

Aby mieć dostęp do zmiany tła strony html, należy użyć funkcję fscommand() w ActionScript.
Kategoria: Flash > Kursy


Synchonizacja dźwięku z animacją - dostępne parametry [FLASH 8]

Posługiwanie się plikami XML w środowisku programistycznym ActionScript 2.0 we Flashu.
Kategoria: Flash > Artykuły


getSWFVersion() [AS 2]

Wykonuje oraz wyświetla operacje w konsoli podręcznej Flasha ( w czasie testowania pliku .FLA).
Kategoria: Flash > ActionScript


updateAfterEvent()

Akcja ta informuje Flasha, by odświeżył ekran po wykryciu jakiejś operacji np (mouseMove) ruch myszy, co zapewnia płynniejszy ruch obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


on() - uchwyt [AS 2]

Właściwość przycisków oraz klipów filmowych w filmie Flasha, wykrywa odpowiednie zdarzenie oraz wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors