Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

id3_get_frame_long_name()

Zwraca długą nazwę dla ramki ID3v2.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_frame_short_name()

Pobiera, krótką nazwę dla ID3v2 klatki.
Kategoria: Funkcje > PHP


_currentframe [AS 2]

Zwraca numer klatki (to znaczy klatkę, w której aktualnie znajduje się wskaźnik czasu podczas odtwarzania filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


_totalframes [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich ujęć (klatek) w liście czasowej filmu lub klonu klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


_framesloaded [AS 2]

Zwraca liczbę ujęć (klatek) klipu filmowego lub filmu, których dane znajdują się już w pamięci.
Kategoria: Flash > ActionScript


nextFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do następnej klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


prevFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do poprzedniej klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


HTML <frame> - tworzy ramkę

Znacznik <frame> służy do utworzenia "okna w oknie", czyli ramki.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <frameset> - tworzy grupę ramek

Znacznik <frameset> służy do utworzenia grupy ramek, z których każda może zawierać w sobie osobny dokument. W najprostszym przypadku znacznik <frameset> określa jedynie ile wierszy i/lub kolumn ma zostać utworzonych. Wymagane jest użycie atrybutu rows lub cols.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <iframe> - Wstawia pływającą ramkę

Znacznik <iframe> służy do wstawienia ramki pływającej (ramki iframe) do dokumentu HTML. Ramka pływająca może w sobie zawierać np. inną stronę WWW.
Kategoria: Kursy > HTML


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors