Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apache_get_version()

Pobiera oraz wyświetla aktualną wersję serwera Apache, w razie sukcesu, lub FALSE w przeciwnym wypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_get_modules()

Pobiera aktualne, załadowane moduły z serwera Apache. Wyniki zwraca jako, tablicę znaków array[].
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_getenv()

Pobiera zmienne środowiska serwera Apache. Funkcja potrzebuje jednego parametru, który określa jaką zmienną chcemy uzyskać. Działa tylko w wersjach Apache 2 lub nowższych, w innych przypadkach funkcja nie jest rozpoznawana. Kompatybilność: PHP4, PHP5
Kategoria: Funkcje > PHP


getallheaders()

getallheaders() jest aliasem funkcji apache_request_headers(). Zwraca tablicę asocjacyjną wszystkich nagłówków HTTP wysłanych w aktualnym zapytaniu. Więcej na ten temat w dokumentacji funkcji apache_request_headers().
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_get_active_symbols()

Zwraca nazwy wszystkich zmiennych zdefiniowanych przez być aktywnymi. Zwraca tablicę array[].
Kategoria: Funkcje > PHP


Odczyt danych z pliku txt

Prosty skrypt ilustrujący jak odczytać dane z pliku txt
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


zlib_get_coding_type()

Funkcja zlib_get_coding_type()
Kategoria: Funkcje > PHP


yp_get_default_domain

Zwraca domyślną domenę węzła. Może być użyte jako parametr domeny NIS dla kolejnych połączeń.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_get_option

Zwraca wartość opcji określonej w nazwie
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_getopt

xslt_getopt () zwraca opcje danego procesora
Kategoria: Funkcje > PHP


1/41 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors