Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Przeciąganie obiektu wewnątrzn danego obszaru - startDrag - ActionScript 3

Styl definiuje znaczniki obszaru strony przy wydruku.
Kategoria: Flash > Skrypty


Styl CSS marks

Format następnej partii textflow wewnątrz prostokątnego obszaru
Kategoria: Style CSS >


PDF_fit_textflow

Wywołuje się, gdy użytkownik zjedzie z obszaru klipu filmowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip onRollOut [AS 2]

Określa wysokość aktualnie drukowanego obszaru na stronie, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob pageHeight [AS 2]

Określa szerokość aktualnie drukowanego obszaru na stronie, w punktach.
Kategoria: Flash > ActionScript


PrintJob pageWidth [AS 2]

Zwraca nazwę przestrzeni roboczej URI, która jest ulokowana z określonym prefixem dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode getNamespaceForPrefix [AS 2]

Zwraca prefix, który jest ulokowany z określoną nazwą przestrzeni roboczej URI dla węzła.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode getPrefixForNamespace [AS 2]

Jeśli węzeł XML posiada prefix, namespaceURI jest wartością deklaracji xmlns dla tego prefixu (URI), który jest zazwyczaj wywołuje przestrzeń nazw URI.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode namespaceURI [AS 2]

Skrypt pokazuje jak stworzyć przeciągany element, który będzie miał granice w przeciąganiu, np jeśli dodamy go do pojemnika Klipu Filmowego o danych wartościach to element nie będzie wstanie wyjść poza granicę tego Movie Clipu.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors