Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

mixed prev

Cofa wewnętrzny wskaźnik tablicy. Zwraca wartość z tablicy z miejsca poprzedniego od tego na które wskazywał wewnętrzny wskaźnik pliku, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.
Kategoria: Funkcje > PHP


prev()

Funkcja ta zwraca poprzede rodzeństwo z bieżącego węzła. Jeśli nie ma poprzedniego rodzeństwa zwraca FALSE (<4,3) lub NULL (> = 4.3). Możesz używać tej funkcji do iterowania przez wszystkie dzieci węzła, jak pokazano w przykładzie.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->previous_sibling

Zwraca wartość z tablicy z miejsca poprzedniego od tego na które wskazywał wewnętrzny wskaźnik pliku, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów
Kategoria: Funkcje > PHP


prevFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do poprzedniej klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


prevScene()

Akcja powoduje przejście do poprzedniej sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


tidy_node->prev

Zwraca poprzedniego sąsiada bieżącego węzła
Kategoria: Funkcje > PHP


MovieClip prevFrame [AS 2]

Przenosi odtwarzanie filmu do poprzedniej klatki oraz zatrzymuje ją.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode previousSibling [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje do poprzedniego rodzeństwa w liście węzłów potomków rodzica.
Kategoria: Flash > ActionScript


Deaktywacja poprzedniego elementu na zdarzenie MouseEvent.CLICK w AS3

Podany przykład pokazuje jak zaznaczyć aktualnie naciśnięty element oraz zdeaktywować poprzednio zaznaczony.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors