Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Duplikacja obserwowanych danych - metoda Refaktoryzacji

Metoda polega na rozgałęzieniu klasy, która posiada GUI elementy, nasłuchuje na zdarzenia oraz posiada całą strukturę procesów w sobie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Enkapsulowanie Kolekcji - metoda Refaktoryzacji

Metoda tą nadajemy na klasę, która oferuje ustawienie oraz pobranie kolekcji przez get i set oraz zamiany ich na właściwość tylko do odczytu i dodanie add() i remove() metod dla pojedynczego elementu.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Enkapsulowanie Typów - metoda Refaktoryzacji

Metode nadajemy, gdy klasa zwraca nam generyczny obiekt o typie Object, który później konwertujemy w innej klasie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Enkapsulowanie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Metode ma na celu, zmienę klasy z publiczną wartością (zmienną) na prywatną oraz dodaniu dwóch metody get() i set().
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Metoda ma na celu, rozszczepienie klasy na dwie lub więcej klas, tak aby podobne operacje były pogrupowane w każdej klasie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Klas - metoda Refaktoryzacji

Metodę rozbijania interfejsu, nadajemy, gdy zbiór klas ma takie same nazwy metod wewnątrz siebie, lub są wymuszone je mieć.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Metod - metoda Refaktoryzacji

Metodę rozbija zawartość metody/funkcji na kilka części, tak, aby były one odpowiednio pogrupowane.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozbijanie Pakietów - metoda Refaktoryzacji

Metodę tą wykorzystujemy, kiedy dany pakiet ma zbyt dużo klas wewnątrz siebie. Rozbijamy wtedy pakiety i grupujemy je w podkatalogi o tych samych tematykach.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Ukrywanie Warstwy Prezentacyjnej od Warstwy Biznesowej - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy wymagana jest obsługa lub/i związane struktury danych są narażone od warstwy prezentacyjnej na warstwie biznesowej.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Łączenie Klas - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy jedna z klas nie robi zbyt dużo użytecznej i różniącej się operacji od innej klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


1/8 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors