Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak usunąć kolor z obrazka (Grayscale) za pomocą php Asido

Skrypt Przy użyciu biblioteki asido pobiera obrazek i usuwa z niego kolor tworząc obrazek czarno- biały.
Kategoria: Skrypty > PHP


_xscale [AS 2]

Procentowa szerokość klonu klipu filmowego (lub filmu),
Kategoria: Flash > ActionScript


_yscale [AS 2]

Procentowa wysokość klonu klipu filmowego
Kategoria: Flash > ActionScript


Metoda sortowania - Sortowanie przez Scalanie - Merge Sort [JAVA]

Skrypt ukazuje jak wygląda oraz jak działa metoda sortowania typu Merge Sort (Sortowanie przez Scalanie. Kod ten można wykorzystać do sortowania liczb.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Button scale9Grid [AS 2]

Obszar prostokątny który definiuje dziewięć skalowanych regionów dla przycisku (te same regiony są ukazane jeśli ręcznie chcemy modyfikować kształt obiektu we Flash).
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _xscale [AS 2]

Określa poziomą skalę przycisku od oryginalnych wielkości, wartości podawane w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _yscale [AS 2]

Określa pionową skalę przycisku od oryginalnych wielkości, wartości podawane w procentach.
Kategoria: Flash > ActionScript


PDF_scale

Skaluje układ współrzędnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


DisplacementMapFilter scaleX [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność x z mapującej kalkulacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter scaleY [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność y z mapującej kalkulacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors