Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Capabilities hasScreenBroadcast [AS 2]

Wartość logiczna, która wynosi TRUE jeśli odtwarzacz wspomaga rozwój aplikacji screen broadcast bazujące na Flash Media Server, FALSE w innym wypadku.
Kategoria: Flash > ActionScript


Capabilities hasScreenPlayback [AS 2]

Wartość logiczna, która wynosi TRUE jeśli odtwarzacz wspomaga odtwarzanie aplikacji screen broadcast bazujące na Flash Media Server, FALSE w innym wypadku.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagegrabscreen

Ciąg liczbowy określający kolor wyświetlacza użytkownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


Capabilities screenColor [AS 2]

Numer wskazujący na rozdzielczość kropek-na-inch ~ dots-per-inch (dpi) na ekranie, podany w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Capabilities screenDPI [AS 2]

Liczba określająca maksymalną poziomą rozdzielczość wyświetlacza.
Kategoria: Flash > ActionScript


Capabilities screenResolutionX [AS 2]

Liczba określająca maksymalną pionową rozdzielczość wyświetlacza.
Kategoria: Flash > ActionScript


Capabilities screenResolutionY [AS 2]

Skrypt tworzy plik SWF, który wypełnia całe okno przeglądarki oraz jego elementy wewnątrz zachowują tą samą wielkość nie zależnie od rozmiarów okna (brak skalowania).
Kategoria: Flash > ActionScript


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [AS 2]

Zrzuca screen całego ekranu
Kategoria: Flash > Kursy


Stage displayState [AS 2]

Ustawia Flash Player na odtwarzanie filmu w pełno-ekranowym trybie, lub bierze Flash Player poza pełno-ekranowy tryb.
Kategoria: Flash > ActionScript


Stage onFullScreen [AS 2]

Wywołuje się, gdy film wchodzi lub opuszcza tryb pełno-ekranowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors