Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomXsltStylesheet DomDocument process

Porada dotycząca transformacji danego obiektu DomDocument
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet string result_dump_file

Ponieważ DomXsltStylesheet-> Proces zawsze zwraca dobrze uformowane DomDocument XML, bez względu na to, co jak zadeklarowana została metoda wyjsciowa w...
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet string result_dump_mem

Ponieważ DomXsltStylesheet-> Proces zawsze zwraca dobrze uformowane DomDocument XML, bez względu na to, co metoda wyjściowa zadeklarowała w...
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_doc

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego dokumentu XSL.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_file

Tworzy obiekt DomXsltStylesheet z danego pliku XSL
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego bufora XSL .
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor void importStylesheet

Ta metoda importuje na przemian do arkusza XSLTProcessor .
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor void registerPHPFunctions

Metoda ta pozwala na wykorzystanie funkcji PHP jako funkcji XSLT w ramach arkuszy stylów XSL.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor bool removeParameter

Usuwa parametr, jeśli jest ustawiony. W ten sposób procesor korzysta z domyślnej wartości parametru w sposób określony w arkuszu stylów.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor bool setParameter

Ustawia wartość jednego lub większej liczby parametrów, które mają być wykorzystane w późniejszych zmianach w XSLTProcessor. Jeśli parametr nie istnieje w arkuszu stylów będzie on ignorowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/20 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors