Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Zastosowanie stylu CSS dla tekstu z Flasha [AS 2]

Definiuje ważniejszą deklarację stylu, unieważniającą pozostałe. Dyrektywa stosowana jest w kaskadach styli, gdzie trzeba wymusić styl ważniejszy, niż wynikałoby to z ich kolejności.
Kategoria: Flash > Skrypty


Menu w stylu Apple, wysuwa sie chowając przy tym pozostałe

Skrypt tworzy pole tekstowe, do którego dołącza osobny plik CSS dla formatowania wielkości, koloru oraz innych własności tekstowych.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Używanie zewnętrznego stylu CSS w ActionScript 3

Tablica GET jest globalna tablicą dostępną w PHP. Zmienne są zapisywane w stylu nazwa=wartość, w pasku adresu po nazwie pliku php oraz po znaku ?, np plik.php?nazwa=wartosc.
Kategoria: Flash > Skrypty


HTML <style> -służy do wstawienia stylu CSS

Skrypt tworzy ciekawe menu w stylu Apple.
Kategoria: Kursy > HTML


Przesyłanie informacji przez adres WWW - Tablica GET

Dołączanie zewnętrznych styli CSS do kodu ActionScript 3.
Kategoria: Skrypty > PHP


Prosty system podpowiedzi (suggest)

Znacznik <span> służy do zgrupowania elementów typu inline (np. słów w tekście albo obrazków), zazwyczaj w celu przypisania im określonego stylu.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


MovieClip curveTo [AS 2]

Znacznik <style> służy do wstawienia arkusza stylów CSS bezpośrednio do dokumentu HTML. Znacznik ten należy umieścić w sekcji <head> strony.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip lineTo [AS 2]

Skrypt przedstawia prosty system podpowiedzi, w stylu Ajax SUGGEST
Kategoria: Flash > ActionScript


Style CSS !important

Rysuje krzywą, używając aktualnego stylu linii z aktualnej rysującej pozycji (kotwicaX, kotwicaY) używając punktu kontrolnego który określony jest przez: kontrolaX i kontrolaY.
Kategoria: Style CSS > CSS


HTML <span> - służy do zgrupowania elementów typu inline

Rysuje linię używając aktualnego stylu linii z aktualnej pozycji do (x, y); aktualna rysująca pozycja jest wtedy ustawiana na (x, y).
Kategoria: Kursy > HTML


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors