Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XMLSocket connect [AS 2]

Klasa XMLSocket implementuje klienta gniazd, które pozwalają komputerowi działanie Flash Player komunikacji z innym serwerem komputera zidentyfikowanego po adresie IP lub nazwie domeny.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XMLSocket [AS 2]

Zamyka połączenie , określone przez obiekt XMLSocket.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket close [AS 2]

Określa połączenie do określonego hosta Internetu, używając określonego TCP portu (musi byc wyższy niż 1024), oraz zwraca true lub false, w zależności, czy połączenie zostało poprawnie określone.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onClose [AS 2]

Wywołuje się tylko wtedy, kiedy otwarte połączenie jest zamykane przez serwer.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onConnect [AS 2]

Wywołuje sie przez Flash Player, kiedy wynik żądania w połączeniu wywołany przez XMLSocket.connect() wykonał sie poprawnie lub też nie.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy wiadomość zostaje pobrana przez serwer, zakończyła sie przez zero (0) bajta.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onXML [AS 2]

Wywołuje się przez Flash Player, kiedy określony obiekt XML zawierający dokument XML przybywa przez otwarte połączenie XMLSocket.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket send [AS 2]

Konwertuje obiekt XML lub dane określone w obiekcie parametru na ciąg znaków oraz przesyła je na serwer, zaraz za zero (0) bajtem.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors