Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apache_reset_timeout()

Resetuje czasomierz w Apache do określenia limitu czasu odpowiedzi. Domyślnie jest ustawiony na 300 sekund. Funkcja działa we wszystkich wersjach Apache.
Kategoria: Funkcje > PHP


get_magic_quotes_runtime()

Pobiera obecną aktywną konfiguracje z magic_quotes_runtime.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_magic_quotes_runtime()

Ustawia bieżącą aktywną konfigurację z magic_quotes_runtime.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_time_limit()

Ustawia liczbę sekund dla wykonywania skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_add()

Dodaje ilość: dni, miesięcy, roku, godzin, minu oraz sekund do objektu DataTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_create()

Zwraca nowy obiekt DataTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_get()

Pobiera domyślną strefe czasową, użwyając wszytkich funkcji czasów/dat w skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_set()

Ustawia domyślną strefe czasową używaną przez funkcje w skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_sub()

Odejmuje kwotę dni, miesięcy, lat, godzin, minut i sekund od obiektu DateTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_time_set()

Ustawia bieżący czas.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/8 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors