Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ColorTransform alphaOffset [AS 2]

Liczba z przedziału -255 do 255, która zostaje dodana do kanału Alpha, po tym gdy zostaje pomnożona przez alphaMultiplier.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix identity [AS 2]

Ustawia każda właściwość matrix na wartość, która transformuje klip filmowy lub geometryczny konstruktor, aby był on identyczny do oryginału.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix rotate [AS 2]

Ustawia wartości dla aktualnego matrix'u, aby matrix mógł nadawać transformację obracania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix scale [AS 2]

Zmienia matrix, aby jego efekt, kiedy nadany, miał skalować obraz.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix translate [AS 2]

Zmienia obiekt Matrix, aby efekt transformacji, kiedy nadany, miał przesunąć obiekt wzdłuż osi x oraz y .
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip transform [AS 2]

Obiekt z właściwościach związanymi z matrix klipem filmowym, kolor transformacji oraz granic piksela.
Kategoria: Flash > ActionScript


StyleSheet transform [AS 2]

Rozszerza możliwości przetwarzania CSS.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Transform [AS 2]

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform colorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform zawierający wartości, które uniwersalnie dopasowują kolor w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Transform concatentedColorTransform [AS 2]

Obiekt ColorTransform reprezentujący kombinację transformacji koloru nadanych na ten obiekt oraz wszystkich jego rodziców obiekty, aż do poziomu root .
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors