Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wyśrodkowanie obiektu na scenie - Wyrównanie do środka - ActionScript 3

Styl definiuje wyrównanie poziome tekstu.
Kategoria: Flash > Skrypty


Styl CSS text-align

Styl definiuje wyrównanie w pionie.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS vertical-align

Określa aktualnie wyrównanie pliku SWF w odtwarzaczy lub przeglądarce.
Kategoria: Style CSS >


Stage align [AS 2]

Kontroluje automatyczne powiększanie się oraz wyrównanie dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField autoSize [AS 2]

Ciąg znaków, określający wyrównanie paragrafu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat align [AS 2]

Skrypt wyświetla tekst lub/i element DIV, który będzie wyświetlony w samym środku danego pojemnika. Wyrównanie dotyczy osi pionowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


Vertical-align: Pionowe wyśrodkowanie tekstu lub elementu + działa w IE

Skrypt tworzy film Flash'a , który zajmuję 100% wysokości oraz szerokości okna, oraz który nie skaluje elemntów filmów flash, ale je wyśrodkowuje.
Kategoria: Skrypty > CSS


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [ActionScript 3]

Skrypt umieszcza kwadrat o nazwie instancji kwadrat_mc, (który ma punkt rejestracji w lewym górnym rogu), o szerokości 100px centralnie na scenie filmu Flash.
Kategoria: Flash > Skrypty


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors